logo
SBR Links

SBR (Stichting Beheer Registergoederen Stad-Delden)

De Stichting Beheer Registergoederen Stad Delden (SBR) is opgericht op 20 mei 1994 vanuit de toenmalige zwembadcommissie (opgericht 3 juni 1960.)

De SBR diende hierbij te zorgen voor:
• het in stand houden van een laagdrempelige openbare zwemgelegenheid en binnensportaccommodaties
• het verhogen van de bedrijfseconomische efficiency

Het bestuur bestaat uit zeven vrijwilligers
Op 29 december 2000 werd door de toenmalige gemeente Stad Delden aan de SBR voor het beheer en de exploitatie de volgende accommodaties in eigendom overgedragen:

• Sporthal de Reiger
• Sportzaal ‘t Raesfelt

Op 4 juli 2003 heeft de Gemeente Hof van Twente voor het beheer en de exploitatie het zwembad de Mors in eigendom aan de SBR  overgedragen.

In 2005 heeft de gemeente Hof van Twente het uit 1935 daterende Parochiehuis aangekocht van de H. Blasius parochie in Delden. Na een grondige renovatie is het gebouw in 2007 als gemeenschapshuis in gebruik genomen. Begin 2007 heeft de gemeente Hof van Twente het beheer en de exploitatie aan de stichting overgedragen. Negen jaar later, op 1 januari 2016, volgde op de exploitatie- de eigendomsoverdracht, sinds die datum is de SBR verantwoordelijk voor zowel de dagelijkse gang van zaken als de langere termijn aan de Langestraat 79.